fredag 1 april 2011

Top Secret

Jag undrar så vad detta mystiska kan vara! Som bara tjejer vill prata om. Är det mens? Nej, knappast. Det finns manliga gynekologer. Killar? Nä, jag har många bögkompisar. Celldelning? Meningen med livet? Leif Loket Olsson???
Vad det är härligt att tillhöra en exlusiv, udda skara, totalt, ja på varje plan och i varje aspekt av vårt väsen, olik männens, ett kön som inte bara har mystiska sammankomster, utan är en grupp aliens. Jag anar nu, med min alldeles speciella kvinnliga intuition vad detta mystiska samtalsämne är. Men då jag vet att jag även har läsare från Mars (män alltså) kan jag ingenting yppa här. Sånt pratar bara tjejer om...

Inga kommentarer: